Chữa xơ gan bằng đông y

Tham khảo thêm bài thuốc trị bệnh hiệu quả:

Bài thuốc nam

dau lung

benh thoai hoa cot song

thoat vi dia dem

Bài 1:

Chủ trị: Xơ gan, ăn ít, đờ đẫn, bụng trướng, đầy, gầy mệ mỏi, ốm yếu, miệng đắng

  Xích thược 20 Trư linh 20 Trạch tả 20
Chỉ xác 20 Nhân trần 30 Đẳng sâm 30 Bạch thược 30
Sơn tra 30 Sài hồ 10 Mẫu đơn bì 10    

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 2:

Chủ trị xơ gan đau sườn

  Hoàng kỳ 15 Đẳng sâm 15 Miết giáp 15
Ngũ linh chi 9 Đan sâm 9 Qui đầu 9 Hải tảo 9
Đào nhân 6 Địa miết trùng 6 Xuyên khung 6  Cửu hương trùng 3
Đại hoàng 1            

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

* Chủ trị xơ gan

Bài 3:

  Kim ngân hoa 12 Long đờm thảo 12 Bản lam căn 12
Khổ sâm 12 Bồ công anh 12 Cam thảo 6 Ngũ vị tử 5
Bạch truật 9 Sơn tra 9 Thần khúc 9 Mạch nha 9

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 4:

  Bạch hoa xà 30 Bán liên chi 30 Hoàng kỳ 30
Đẳng sâm 10 Đương quy 10 Bạch truật 10 Đan sâm 10
Xích thược 10 Bạch thược 10 Kê nội kim 10 Thục địa 10
Chỉ thực 10 Chỉ xác 10 Đại phúc bì 10 Xa tiền tử 10
Mộc hương 10 Hương phụ 10 Tam lăng 5 Nga truật 5
Đào nhân 5 Hồng hoa 5 Cam thảo 5    

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 5:

  Bạch mao căn 30 Vỏ bí đao 30 Kê nội kim 15
Nữ trinh tử 15 Hạ liên thảo 15 Sinh địa 10 Bạch thược 10
Bạch truật 10 Bá tử nhân 10 Hồ lô 10 Xa tiền tử 10

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 6:

  Hoàng kỳ 60 Bạch truật 30 Thư căn 30
Hồ lô ba 30 Xích thược 15 Phục linh 15 Trạch tả 15
Phụ tử 9 Đại hoàng 9 Đại phúc bì 9 Binh lang 9
Chỉ thực 9 Địa miết trùng 9 Nhân sâm 9    

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 7:

  Sài hồ 25 Nhân trần 25 Trạch tả 15
Bạch truật 15 Phục linh 15 Đẳng sâm 12 Bán hạ 12
Hoàng cầm 12 Chỉ thực 10 Cam thảo 10 Đại hoàng 6

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 8:

  Đan sâm 30 Quế chi 10 Sinh khương 10
Phụ tử 10 Bạch truật 10 Ngưu tất 10 Ma hoàng 6
Cam thảo 6 Tế tân 6 Tam lăng 6 Đại táo 6q

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 9

  Xích thược 15 Qui đầu 10 Đào nhân 10
Nguyên hồ 10 Hương phụ 10 Sài hồ 10 Tam lăng 10
Nga truật 10 Xuyên sơn giáp 10 Nhũ hương 10 Một dược 10
Xuyên khung 6 Chỉ thực 6        

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Bài 10:

  Đẳng sâm 30 Bạch truật 20 Phục linh 20
A giao 20 Đại hoàng 20 Phụ tử 15 Nhục quế 15
Lao ngư tử 15 Cam toái 15 Nguyên hoa 15 Đại kích 15
Bạch giới tử 15 Đại táo 60q        

Sắc 15 phút chắt lấy nước còn bã đổ thêm nước sắc tiếp 20, lọc bỏ bã, hoà lẫn 2 nước thuốc vào nhau chia đều uống làm 2 lần mỗi ngày 1 thang

Share this post:

Recent Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn